33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Державна реєстрація статутів територіальних громад

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Умови та порядок державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст визначає Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1150 (зі змінами) (далі - Положення).

Для реєстрації статуту разом із заявою подаються:

а) статут територіальної громади села, селища, міста (далі - статут) у двох примірниках;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;

в) протокол  пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.

Прийняття та видача документів здійснюється через центри надання адміністративних послуг Рівненської області.

Документи, що подаються для реєстрації статуту, мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства та Положення.

Заява про реєстрацію статуту розглядається в місячний термін.

Скасування реєстрації статуту здійснюється органом, що його зареєстрував:

а) у разі  подання письмової заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного рішення представницького органу місцевого самоврядування;

б) на підставі рішення суду.

Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.

Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.

У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади для видачі дубліката свідоцтва подаються:

а) заява про видачу дубліката, підписана сільським, селищним, міським головою;

б) рішення представницького органу місцевого самоврядування про звернення до органу, що здійснив реєстрацію статуту, щодо видачі дубліката свідоцтва;

в) підтвердження опублікування в засобах масової інформації оголошення про втрату свідоцтва.


(Форма заяви)

(Завантажити)

  

                  Начальнику ___________________________________________________________

___________________________________________________________

(найменування органу, що здійснює реєстрацію, прізвище та ініціали)

 

 

ЗАЯВА

___________________________________________________________________________

 (найменування представницького органу місцевого самоврядування)

___________________________________________________________________________

подає на державну реєстрацію статут територіальної громади  ______________________

___________________________________________________________________________

(найменування села, селища, міста)

Статут затверджено __________________________________________________________
     (число, місяць, рік,

___________________________________________________________________________

найменування представницького органу місцевого самоврядування)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Голова ______________________________                                    ____________________ 

(сільський, селищний, міський)                                                 (підпис)

 

 

 Примітка. Заява оформлюється на бланку сільської, селищної, міської ради із зазначенням відповідних вихідних реквізитів.